Misija!

Proizvodimo visokovrijedne proizvode uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš i lider smo na tržištu mineralnih gnojiva u Hrvatskoj te značajan sudionik na regionalnom tržištu susjednih zemalja.

Vizija!

Uspostavljamo odnose i komunikaciju sa svojim kupcima, vlasnicima i širom društvenom zajednicom s ciljem potpunog razumijevanja i zadovoljenja njihovih potreba i zahtjeva.

Mineralna gnojiva!

+ Opširnije...


CJENIK

Primjena gnojiva

+ Opširnije...

Društvena odgovornost i održivi razvoj

+ Opširnije...

Nove tehnologije održavanja

VACU-PRESS ADR


Suradnja sa školom u Karlovcu

Naša tvrtka s Prirodoslovnom školom Karlovac surađuje već četvrtu godinu na postavljanju demonstracijskih pokusa koji posebno koriste maturantima kao temelj za pisanje maturalnih radova. Gnojidbene pokuse do sada smo imali na špinatu i luku, a od iduće godine će dvije učenice prvih razreda krenuti s pokusima na krastavcima i tikvicama. Predavanje na temu primjene mineralnih gnojiva učenicima prvog i drugog razreda poljoprivrednog smjera održala je naša specijalistica za primjenu gnojiva Ruža Vukadin.
Više...

Video savjeti

Više video-savjeta možete pronaći ovdje