Dionica Petrokemije

Temeljni kapital Petrokemije, d.d. iznosi 386.135.400,00 kuna. Temeljni kapital dijeli se na 12.871.180 nematerijaliziranih redovitih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 30,00 kuna.Prilikom odlučivanja na Glavnoj skupštini svaka dionica daje pravo na jedan glas.Temeljno je i neotuđivo pravo dioničara da sudjeluje u radu Glavne skupštine. To pravo dioničari ostvaruju na način da namjeru svojega sudjelovanja u radu Glavne skupštine prijave drušvu u pisanom obliku najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Trenutno stanje na zagrebačkoj burzi : 


10 najvećih dioničara na dan 11.9.2017.:

 r.br vlasnik računa   Stanje
 1.   CERP / REPUBLIKA HRVATSKA  10.277.975  79,85
 2.  SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./
 AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND
     397.692   3,09
 3.  ADDIKO BANK D.D./
 PBZ CROATIA OSIGURANJE-OBVEZNI MIROVINSKI FOND
     366.431   2,85
 4.  SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./
 ERSTE D.O.O.-ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND
     332.883   2,59
 5.  HPB D.D./KAPITALNI FOND D.D.
     126.713   0,98
 6.  PBZ D.D.
     121.585
  0,94
 7.  HPB D.D. / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK
       97.200
  0,76
 8.  OTP BANKA D.D.
       31.250   0,24
 9.  PBZ D.D.
       30.616   0,24
 10.  PESEC ANTHONY JOSIP
       30.138   0,23
 Ukupno :      91,77