Kalendar važnih događanja

Važni događaji u 2017.g.

Datum

Rezultati poslovanja za 2016.g. (privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji)

20. veljače 2017. g.

Izvanredna Glavna skupština društva

23. ožujak 2017. g.

Godišnji revidirani financijski izvještaj za 2016.g.

14. travanj 2017. g.

Rezultati poslovanja za 1. tromjesečje 2017.g.

28. travanj 2017. g.

Glavna skupština

9. lipnja 2017. g.

Rezultati poslovanja za 1. polugodište 2017.g.

31. srpanj 2017. g.

Rezultati poslovanja za 3. tromjesečje 2017.g.

30. listopad 2017. g.Navedeni datumi podložni su konačnoj potvrdi.