Ključni financijski pokazatelji

Financijski pokazatelji Društva u 2017. god. (u tisućama kuna):

Opis

    I-III 2017.

    I-VI 2017.

    I-IX 2017.

   I-XII 2017.

Poslovni prihodi

588.793

952.639

Poslovni rashodi

595.946

1.004.200

EBITDA

16.796

-3.978

Amortizacija

23.949
47.584

Neto financijski
prihodi/(rashodi)

18.258

11.295
Neto izvanredni
prihodi/(rashodi)

0

0


Dobit/(gubitak)
prije oporezivanja

11.105

-40.267
Dugotrajna imovina

696.913

686.632

Kratkotrajna imovina
+  pl. trošk. bud.razd.

445.788

495.052


Kapital i rezerve

57.932

6.561

Dugoročne obveze + rezerviranja

379.064
487.844
Kratkoročne obveze
+  odg. plać. trošk.

705.705

687.279

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2016. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2016.

I-VI 2016.

I-IX 2016.

I-XII 2016.

Poslovni prihodi

529.170

1.051.039

1.431.796

1.925.228

Poslovni rashodi

529.326

1.034.340

1.441.478

1.973.822

EBITDA

21.418

58.568

51.246

33.650

Amortizacija

21.574
41.869

60.928

82.244

Neto financijski
prihodi/(rashodi)

-6.421

-15.459

-20.022

-38.716

Neto izvanredni
prihodi/(rashodi)

0

0


0 0


Dobit/(gubitak)
prije oporezivanja

-6.577

1.239


-29.704


-87.310


Dugotrajna imovina

652.109

671.278

713.196

701.782

Kratkotrajna imovina
+  pl. trošk. bud.razd.

569.629

476.365


446.031

532.272

Kapital i rezerve

127.561

135.377

104.434

46.828

Dugoročne obveze + rezerviranja

139.918
323.711

521.735
377.044

Kratkoročne obveze
+  odg. plać. trošk.

954.259

688.555

533.058

810.182

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2015. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2015.

I-VI 2015.

I-IX 2015.

I-XII 2015.

Poslovni prihodi

694.352

1.294.178

1.904.184

2.551.763

Poslovni rashodi

690.472

1.277.967

1.917.641

2.592.117

EBITDA

27.151

62.901

56.519

51.890

Amortizacija

23.271

46.690

69.976

92.244

Neto financijski
prihodi/(rashodi)

-19.816

-25.549


-38.358

-52.158

Neto izvanredni
prihodi/(rashodi)

0

0


0 0

Dobit/(gubitak)
prije oporezivanja

-15.936
-9.338


-51.815


-92.512

Dugotrajna imovina

688.176

669.364

657.159

652.127

Kratkotrajna imovina
+  pl. trošk. bud.razd.

759.245


845.818


708.148

596.094

Kapital i rezerve

310.354

316.952

175.036

134.138

Dugoročne obveze + rezerviranja

25.094

25.094

25.049

139.935

Kratkoročne obveze
+  odg. plać. trošk.

1.111.973


1.173.136

1.165.222

974.148

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2014. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2014.

I-VI 2014.

I-IX 2014.

I-XII 2014.

Poslovni prihodi

594.623

1.110.877

1.609.580

2.231.495

Poslovni rashodi

647.644

1.317.832

1.859.307

2.639.278

EBITDA

-29.132

-158.861
-177.085

-312.638

Amortizacija

23.889

48.094

72.642

95.145

Neto financijski
prihodi/(rashodi)

-7.601

-18.846


-37.094

-52.405

Neto izvanredni
prihodi/(rashodi)

0

0


0 0

Dobit/(gubitak)
prije oporezivanja

-60.622
-225.801


-286.821

-460.188

Dugotrajna imovina

727.175
710.671

702.100 685.791

Kratkotrajna imovina
+  pl. trošk. bud.razd.

867.271


956.672


900.363

791.707

Kapital i rezerve

374.158

208.980

400.761

227.395

Dugoročne obveze + rezerviranja

75.209

74.687

202.271

25.144

Kratkoročne obveze
+  odg. plać. trošk.

1.145.078


1.383.676

999.431

1.224.960

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2013. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2013.

I-VI 2013.

I-IX 2013.

I-XII 2013.

Poslovni prihodi

594.716

1.225.981

1.846.662

2.548.508

Poslovni rashodi

638.094

1.276.301

2.010.470

2.844.108

EBITDA

-19.997

-2.817

-91.898

-200.966

Amortizacija

23.381

47.503

71.910

94.634

Neto financijski
prihodi/(rashodi)

-11.437

-17.765

-25.546

-31.783

Neto izvanredni
prihodi/(rashodi)

0

0

0 0

Dobit/(gubitak)
prije oporezivanja

-54.815

-68.085

-189.354

-327.383

Dugotrajna imovina

778.628

760.834

748.313

738.156


Kratkotrajna imovina
+  pl. trošk. bud. razd.

1.178.589

1.182.584

1.185.632

856.005

Kapital i rezerve

523.122

509.852

574.790

434.780

Dugoročne obveze + rezerviranja

138.410

138.540

138.541

75.210

Kratkoročne obveze
+  odg. plać. trošk.

1.295.685

1.295.026

1.220.614

1.096.407

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2012. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2012.

I-VI 2012.

I-IX 2012.

I-XII 2012.

Poslovni prihodi

714.788 1.461.374 2.099.010 3.004.901

Poslovni rashodi

715.385 1.494.318 2.218.746 3.157.005

EBITDA

23.982 16.944 -44.370 -53.322

Amortizacija

24.579 49.888 75.366 98.782

Neto financijski prihodi/(rashodi)

-2.461 -14.618 -18.850 -35.068

Neto izvanredni prihodi/(rashodi)

0 0 0 0

Dobit/(gubitak)   prije oporezivanja

-3.058 -47.562 -138.586 -187.172

Dugotrajna imovina

758.813 769.863 758.038 767.586

Kratkotrajna imovina +  pl. trošk. bud. razd.

967.192 939.307 952.711 1.165.006

Kapital i rezerve

762.051 717.548 626.523 577.938

Dugoročne obveze + rezerviranja

94.197 142.367 212.367 138.410

Kratkoročne obveze +  odg. plać. trošk.

869.757 849.255 871.859 1.216.244

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2011. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2011.

I-VI 2011.

I-IX 2011.

I-XII 2011.

Poslovni prihodi

677.804 1.423.312 2.234.549 2.945.053

Poslovni rashodi

635.233 1.328.730 2.096.668 2.805.899

EBITDA

66.187 143.072 211.420 233.216

Amortizacija

23.616 48.490 73.539 94.062

Neto financijski prihodi/(rashodi)

-3.099 -13.528 -23.407 -31.328

Neto izvanredni prihodi/(rashodi)

0 0 0 0

Dobit/(gubitak)   prije oporezivanja

39.472 81.054 114.474 107.825

Dugotrajna imovina

812.301 793.919 776.827 767.561

Kratkotrajna imovina +  pl. trošk. bud. razd.

741.903 705.979 851.728 879.261

Kapital i rezerve

696.757 738.338 771.758 765.109

Dugoročne obveze + rezerviranja

76.649 75.401 155.400 94.197

Kratkoročne obveze +  odg. plać. trošk.

780.798 686.159 701.397 787.516

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2010. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2010.

I-VI 2010.

I-IX 2010.

I-XII 2010.

Poslovni prihodi

398.326 908.528 1.509.153 2.261.446

Poslovni rashodi

428.866 936.022 1.611.820 2.364.792

EBITDA

-5.272 23.156 -26.349 -4.021

Amortizacija

25.268 50.650 76.318 99.325

Neto financijski prihodi/(rashodi)

-5.913 -19.553 -24.051 -32.760

Neto izvanredni prihodi/(rashodi)

0 0 0 0

Dobit/(gubitak)   prije oporezivanja

-36.453 -47.047 -126.719 -136.106

Dugotrajna imovina

855.117 831.494 808.687 823.440

Kratkotrajna imovina +  pl. trošk. bud. razd.

727.455 636.017 809.620 710.620

Kapital i rezerve

756.937 746.344 666.672 657.284

Dugoročne obveze + rezerviranja

0 0 0 76.754

Kratkoročne obveze +  odg. plać. trošk.

825.635 721.167 951.635 800.022

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2009. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2009.

I-VI 2009.

I-IX 2009.

I-XII 2009.

Poslovni prihodi

612.259 1.077.406 1.398.839 1.927.193

Poslovni rashodi

596.398 1.111.685

1.535.011

2.169.001

EBITDA

40.886 15.899 -60.739 -143.254

Amortizacija

25.025 50.178 75.433 98.554

Neto financijski prihodi/(rashodi)

-12.871


-12.582 -16.293 -25.826

Neto izvanredni prihodi/(rashodi)

0


0 0 0

Dobit/(gubitak)   prije oporezivanja

2.990


-46.861 -152.465 -267.635

Dugotrajna imovina

908.489

895.498 880.877 876.035

Kratkotrajna imovina +  pl. trošk. bud. razd.

1.075.086 969.368 842.190 645.056

Kapital i rezerve

1.064.014 1.014.164 908.560 793.390

Dugoročne obveze + rezerviranja

0 0 0 0

Kratkoročne obveze +  odg. plać. trošk.

919.566


850.702 814.507 727.701

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2008. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2008.

I-VI 2008.

I-IX 2008.

I-XII 2008.

Poslovni prihodi

499.401

1.319.708 2.263.612 2.894.223

Poslovni rashodi

533.444

1.284.708 2.142.238 2.811.370

EBITDA

-9.165

84.799 188.591 156.176

Amortizacija

24.878

49.799 74.859 99.819

Neto financijski prihodi/(rashodi)

5.301

5.295 -7.642 -26.496

Neto izvanredni prihodi/(rashodi)

0,00

0,00 0,00 0,00

Dobit/(gubitak)   prije oporezivanja

-28.741

40.310 113.732 56.357

Dugotrajna imovina

941.467

936.921 941.928 922.657

Kratkotrajna imovina

630.697

952.610 1.172.416 914.450

Kapital i rezerve

975.926

1.044.977 1.118.399 1.061.025

Dugoročne obveze + rezerviranja

30.000

30.000 30.000

Kratkoročne obveze +  rezerviranja

566.238

814.554 965.945 776.082

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.

Financijski pokazatelji Društva u 2007. god. (u tisućama kuna):

Opis

I-III 2007.

I-VI 2007.

I-IX 2007.

I-XII 2007.

Poslovni prihodi

463.093

961.765

1.485.873 

2.147.915 

Poslovni rashodi

458.775

956.198

1.468.681 

2.066.800 

EBITDA

29.054

55.350

92.155 

180.321 

Amortizacija

24.736

49.783

74.963 

99.206 

Neto financijski prihodi/(rashodi)

-2.005

-3.794

-3.478 

-2.842 

Neto izvanredni prihodi/(rashodi)

0

0

Dobit/(gubitak)   prije oporezivanja

2.313

1.733

13.714 

78.272 

Dugotrajna imovina

1.001.578

984.495

968.090 

 949.047 

Kratkotrajna imovina

520.297

657.386

634.737 

577.220

Kapital i rezerve

928.708

928.168

940.109 

1.004.667 

Dugoročne obveze + rezerviranja

60.000

60.000

60.000 

30.000 

Kratkoročne obveze +  rezerviranja

533.167

653.713

602.718 

491.600 

Izvor: Financijska izvješća Petrokemije d.d.