Stranice o kompaniji sadrže slijedeće informacije:

   Osnovni podaci

Osnovni podaci o kompaniji Petrokemija d.d.

   Povijest tvrtke

Petrokemija d.d. kroz povijest

   Nadzorni odbor

Nadzorni odbor i pomoćna tijela Nadzornog odbora

   Uprava

Uprava kompanije

   Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija, vizija i temeljne vrijednosti kompanije

   Grupa Petrokemija

Sastavnice grupe Petrokemija d.d.

   Politike i certifikati

Politika sigurnosti, kvalitete, okoliša i održivog razvoja. Certifikiati ISO 9001 i ISO 14001

   Okoliš

Briga o okolišu

   Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje

   Nabava

Zapošljavanje u Petrokemiji d.d.