Stranice o društvenoj odgovornosti sadrže slijedeće informacije

   Zaposlenici

Briga za zaposlene

   Okoliš

Mjere koje se poduzimaju u svrhu zaštite okoliša

   Sigurnost

Sustav upravljanja sigurnošću

   Održiva poljoprivreda

Mjere za promicanje dobre poljoprivredne prakse

   Društvena zajednica

Suradnja sa školama, donacije i sponzorstva

   Antikorupcija

Antikorupcijski akcijski plan Petrokemije d.d.

   Donacije i sponzorstva