Antikorupcija

   Antikorupcijski plan

Antikorupcijski plan Petrokemije d.d.

   Povjerenik za etiku

Povjerenik za etiku Petrokemije d.d.

   Osoba za nepravilnosti

Osoba za nepravilnosti Petrokemije d.d.

   Službenik za informiranje

Službenik za informiranje Petrokemije d.d.