Grupa Petrokemija


PETROKEMIJA, d.o.o. Novi Sad
Preduzeće za trgovinu i usluge, export-import
Ilije Ognjanovića 28, 21000 Novi Sad, Srbija
www.petrokemija.rs


Restoran-Petrokemija, d.o.o.

Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina
www.restoran-petrokemija.hr


Petrokemija Agro Trade, d.o.o.

poduzeće za trgovinu i usluge
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina


Luka Šibenik, d.o.o.

za prekrcaj tereta
Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik
www.lukasibenik.hr