Foto galerija


Demonstracijsko - gnojidbeni pokusi
65 slika

Posjete tvornici
32 slika

Predavanja
17 slika

Priznanja
4 slika

Petrokemija na sajmovima
30 slika

Suradnja sa školama
23 slika