Vijesti

Aktualno: 13.9.2017.
Obavijest o zastoju postrojenja

Danas (13. rujna 2017.) uslijedit će zastoj Postrojenja za proizvodnju Urea 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d., zbog saniranja kvara nakon čega se u roku od tri dana planira ponovni start. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak.Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.
 
Povratak