NOVI PROIZVOD Petrokemije d.d.

ASN EZ gnojivo

NOVI PROIZVOD Petrokemije d.d.

PETROKEMIJas

Prihrana

Vinograda

Prihrana

Okopavina

Mineralna gnojiva!

+ Opširnije...


CJENIK

Primjena gnojiva

+ Opširnije...

Društvena odgovornost i održivi razvoj

+ Opširnije...

Nove tehnologije održavanja

VACU-PRESS ADR


Novi proizvod PetroBlue

Petrokemija d.d. od ovog tjedna u svom proizvodnom programu ima novi proizvod AdBlue pod trgovačkim nazivom PetroBlue. PetroBlue je aditiv za dizelske motore, 32,5 postotna otopina Uree u demineraliziranoj vodi koja se koristi za redukciju NOx spojeva u ispušnim plinovima dizel motornih vozila opremljenih SCR katalizatorom. Petrokemija d.d. planira biti regionalni lider u proizvodnji AdBlue proizvoda, sukladno standardu ISO 22241. Godišnji proizvodni kapaciteti iznose 50.000 tona, a prodavati će se u rasutom stanju i većim pakiranjima od 200 do 1000 litara, a ako bude interesa, i u manjim pakiranjima do 20 litara. Time Hrvatska dobiva domaćeg licenciranog proizvođača AdBlue otopine i neće više biti ovisna isključivo o uvozu, kao do sada.

Više...

Video savjeti

Više video-savjeta možete pronaći ovdje