Primjena glinarskih proizvoda

  

PROIZVODI ZA LJEVARSTVO

 

 
BENTOPLAST - 30
 • Sastojci
  Alkalno aktivirani bentoniti sa sadržajem montmorilonita 80-85%

 • Primjena
  Koristi se za pripremu svih vrsta pješčanih kaluparskih mješavina u ljevarstvu.
INAKOL-M, INAKOL-S, INAKOL-A, INAKOL-L
 • Sastojci
  Visoko aktivna veziva i nositelji sjajnog ugljika u kalupnim mješavinama (zamjena za ugljenu prašinu). Navedeni tipovi razlikuju se u sadržaju sjajnog ugljika.

 • Primjena
  Primjenjuje se u ljevaonicama sivog i noduralnog ljeva kao kvalitetna nadopuna ili zamjena za nositelje sjajnog ugljika na bazi ugljenog praha.
FERINAT
 • Primjena
  /Primjenjuje se kao bubreće vezivo za modelni pijesak

FERIPLAST
 • Primjena
  Primjenjuje se kao aktivator za poboljšanje plastičnosti jedinstvenog kalupnog pijeska (zamjena za škrob)

KARBINA-PK
 • Primjena
  Primjenjuje se za podešavanje sadržaja ugljika kod sivog i čeličnog lijeva


PROIZVODI ZA GRAĐEVINARSTVO

 
 
BENTOPLAST - 20
 • Sastojci
  Alkalno aktivirani bentoniti sa sadržajem montmorilonita 80-85%

 • Primjena
  Koristi se za pripremu isplake za dubinska bušenja u pridobivanju sirove nafte, u građevinarstvu za stvaranje nepropusnih brana, saniranje tla, izgradnju ekoloških deponija otpada, izradu geosintetičkih lajnera, smanjenje specifičnog otpora kod uzemljivača, paletiranje željezne rude i dr.


DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE


 
BENURAL S - Suvremeni oblik primjene UREE u hrani preživača s 42% UREE
 • Mješavina dodataka hrani za životinje s nebjelančevinastim dušićnim spojem isključivo namjenjen hranidbi preživača.

UBEA 70
 • Mješavina dodataka hrani za životinje s 70 % uree za izradu potpunih i dopunskih krmnih smjesa za preživače kao i za siliranje i konzerviranje vlažnih i obradu grubih, voluminoznih krmiva.
UREA za hranidbu stoke
 • Nebjelančevinasti dušični spoj, koji se koristi kao izvor sirovih proteina tj. zamjena za proteine u hrani preživača. Koristi se pri izradi dopunskih i potpunih krmnih smjesa te za siliranje cijele kukurzne biljke i zrna.
FOSFONAL
 • Mineralna mješavina s 18 % fosfora lako topivog u vodi i dobro iskoristivog u hranidbi životinja s manjim postotkom amonijačnog dušika koji služi kao dopuna bjelančevinama. Zbog sadržaja bentonita – montmorilonita ima sposobnost vezanja štetnih tvari i razmjene iona u procesu probave.


FOSFONAL FORTE
 • Mineralna mješavina s 22% fosfora i istom namjenom kao i Fosfonal.

FLORINI

 • Florini su granulirana mineralna gnojiva u malom pakiranju, u vrećama mase 2, 3, 8  i 10 kg. Namijenjena su gnojidbi povrća, cvijeća, travnjaka, voćnjaka i vinograda na malim površinama i okućnicama. Florinima se osigurava pravilna ishrana osnovnim biljnim hranivima za što bolje prinose i kakvoću uzgajanih biljaka.
 • Primjereno pakiranje odgovara potrebama manjih površina i ručnoj primjeni.Florini sadrže osnovna biljna hraniva: dušik (N), fosfor (P2O5) i kalij (K2O) u odgovarajućem odnosu i biljci pristupačnim oblicima. Njihovom primjenom mogu se zadovoljiti potrebe biljaka u osnovnoj i predsjetvenoj gnojidbi, te u prihranjivanju. Najbolje ih je nakon primjene unijeti u tlo kako ne bi došlo do gubitka hraniva. Ako to nije moguće kod biljaka gustog sklopa kao što su travnjaci, športski tereni ili žitarice treba ih primijeniti prije očekivane kiše.
 
 • Florin 2  NPK 15-15-15
 • Florin 4  NPK (SO3) 7-14-21 (26)
 • Florin 6  KAN N (MgO) 27 N (4,8) granulirani
 • Florin 7  UREA N 46

 • Florin 2 i Florin 4 kompleksna su gnojiva za osnovnu i predsjetvenu gnojidbu.Florin 6 i Florin 7 su dušična gnojiva. Florinom 6 se prihranjuje, a Florinom 7 predsjetveno gnoji i prihranjuje.


STELJA ZA KUĆNE LJUBIMCE


 
FELINA
 • Proizvedena je iz prirodne bentonitne gline, ne sadrži kemijske tvari ni minerale štetne za zdravlje.
 • Trenutačno upija tekućine stvarajući čvrste grudice koje se ne razmazuju. Upija neugodne mirise.Primjena tekućih gnojiva 


FERTINA M - za njegu travnjaka i suzbijanje mahovine

 • Dušik (N) 5 % (iz UAN-a, urea-amonij-nitrata),
 • Željezo (Fe) 2 % (iz željeznog sulfata)
 • Fertina M namijenjena je suzbijanju mahovine, a istovremeno za prihranu trave dušikom na okućnicama, parkovima, sportskim terenima, livadama i pašnjacima. Primjenjuje se kao nerazrijeđena otopina prskanjem u količini 1 l na 10 m2. Primjenjuje se u proljeće kada se mahovina razvila, a da tratina nije viša od 10-15 cm, a također se suzbijanje mahovine može obaviti i u vlažnom jesenskom periodu ako je mahovina u intenzivnom porastu. Nakon 8-10 dana mahovina se osuši i poželjno ju je grabljama ukloniti. Kako nije moguće mahovinu odjedanput potpuno uništiti, prskanje treba ponoviti još jednom tijekom proljeća, a nakon košnje trave. Kako se mahovina javlja na vlažnim, kiselim staništima preporučuje se smanjiti kiselost travnjaka primjenom 30 kg na 100 m2 Fertdolomita.

FERTINA Fe - otopina željeza (Fe), 6%

 • Fe vodotopivi 6% (m/m)
 • Fe helatizirani 1,1% (m/m)

 • Sva su hranjiva u vodotopljivom obliku.

 • Fertina Fe namijenjena je za sprečavanje pojave kloroze lišća, uzrokovane nedostatkom željeza kod vinove loze, voćaka, cvijeća, ukrasnog bilja i dr.
 • Primjenjuje se prskanjem lišća, tla, te aplikacijom na tlo. Primjena prskanjem lista treba početi rano u proljeće dok su listovi mladi i aktivni, svakako prije cvatnje. Primjenjuje se 0,1-0,2%-tna otopina, u razmaku 10-14 dana, do nestanka simptoma nedostataka. Broj prskanja tijekom vegetacije može biti 3-5 puta.
 • Može se primjenjivati i zalijevanjem u koncentraciji 0,5%.
 • Prskati ujutro ili predvečer, ne po jakom suncu.
 • Proizvod prije uporabe protresti ili promiješati.FERTINA C - za cvijeće i ukrasno bilje

 • NPK 4-6-8+B, Cu, Fe, Zn

 • Dušik (N) 4 %
 • Fosfor (P2O5) 6 %
 • Kalij (K2O) 8 %
 • Bor (B) 0,01 %
 • Bakar (Cu) 0,002 %
 • Željezo (Fe) 0,02 %
 • Cink (Zn) 0,002 %

 • Sva su hranjiva u vodotopljivom obliku.
 • Sadrži helate.

 • Fertina C namijenjena je za prihranjivanje putom lista ili tla, svih vrsta cvijeća - lončanica, cvijeća koje se uzgaja u staklenicima i plastenicima, te cvijeća koje se uzgaja na otvorenom prostoru. Također je namijenjena prihranjivanju svih dekorativnih vrsta cvijeća, ukrasnog bilja i kaktusa. Prihranom cvijeća Fertinom C omogućuje se bolji i bujniji rast cvijeća i ukrasnog bilja. Kod cvjetnica su ljepši cvjetovi, a cvatnja je brojnija. Prskanjem listova otopinom ili zalijevanjem tla oko biljaka jednom tjedno, primjenjuje se 0,5% do 1% otopina. U slučaju ako su na biljkama vidljivi izrazitiji nedostaci pojedinih biljnih hraniva primjenjuje se 1% do 2% otopina.FERTINA C - za pelargonije, surfinije i ostale cvjetnice

 • NPK 4-5-10+B, Fe, Mg

 • Dušik (N) 4 %
 • Fosfor (P2O5) 5 %
 • Kalij (K2O) 10 %
 • Bor (B) 0,1 %
 • Željezo (Fe) 0,2 %
 • Magnezij (MgO) 0,05 %

 • Sva su hranjiva u vodotopljivom obliku.
 • Sadrži helate.

 • Ova Fertina namjenjena je za prihranjivanje pelargonija, surfinija i ostalih cvjetnica jer se prihranjivanjem neophodnim hranivima za ove vrste cvijeća postiže ljepota i bujnost cvijeta, te izgled radi kojeg se ove vrste cvijeća i uzgajaju.
 • Prihranjivanje se obavlja prskanjem ili zalijevanjem jednom tjedno, ujutro ili predvečer. Primjena se ne smije obavljati po jakom suncu jer može oštetiti biljke. Prskanje ili zalijevanje obavlja se 1% otopinom.FERTINA C - za sobno cvijeće i krizanteme

 • NPK 3-6-8+B, Fe

 • Dušik (N) 3 %
 • Fosfor (P2O5) 6 %
 • Kalij (K2O) 8 %
 • Bor (B) 0,1 %
 • Željezo (Fe) 0,2 %

 • Sva su hranjiva u vodotopljivom obliku.
 • Sadrži helate

 • Ova Fertina je namijenjena prihranjivanju sobnog cvijeća, posebno zelenog i dekorativnog sobnog cvijeća koje se ne smije prihranjivati gnojivima koja sadrže veće količine dušika. Više količine dušika kod takvih biljaka uzrokuju gubitak dekorativnosti i šarenila lista. Zalijevanje sobnog cvijeća treba obavljati jednom tjedno 0,5% otopinom. Osim sobnog cvijeća ova je Fertina posebno namijenjena prihranjivanju krizantema u plastenicima i staklenicima. Krizantema za svoj rast i razvoj cvijeta treba od biljnih hraniva posebno bor, jer nedostatkom bora može doći do deformacije cvijeta. Radi toga treba krizanteme prihranjivati prskanjem ili zalijevanjem 1% otopinom jednom tjedno do otvaranja cvjetova. Prihranjivati se ne smije po jakom suncu. FERTINA C - za grmlje, živice i ukrasno bilje

 • NPK 10-5-4+B, Fe, Mn

 • Dušik (N) 10 %
 • Fosfor (P2O5) 5 %
 • Kalij (K2O) 4 %
 • Bor (B) 0,2 %
 • Željezo (Fe) 0,2 %
 • Mangan (Mn) 0,01 %

 • Sva su hranjiva u vodotopljivom obliku.
 • Sadrži helate. 

 • Da bi ukrasno bilje, grmlje i živice u uređenju okućnica i javnih površina pokazalo svu svoju dekorativnost, bujnost i ljepotu neophodno ih je prihranjivatiovom Fertinom. Prihranjivanje se može obavljati prskanjem ili zalijevanjem 2%-tnom otopinom svakih 10 dana i to ujutro ili predvečer.FERTINA Ca - za jabuke i kruške

 • Hraniva su u obliku kalcij nitrata - Ca(NO3) i vodotopljiva.

 • Kalcij (CaO) 12 %
 • Dušik (N) 8 %

 • Fertina Ca namijenjena je sprečavanju pojave gorkih mrlja u
 • plodovima jabuke i kruške koje nastaju nedostatkom kalcija.
 • Pri primjeni se može koristiti 2%-tna otopina Fertine. Prvo prskanje treba obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a zatim svakih 14 dana sve do 15 dana prije berbe.
 • Prskanjem plodova jabuke i kruške prije berbe plodovi se bolje čuvaju u skladištu i duže ostaju zdravi.
 • Fertina Ca može se dodavati u svako prskanje jabuke zaštitnim sredstvima prema paleti testiranih miješanja. Kako su u Fertini biljna hraniva one nisu štetna ni za zdravlje ljudi ni životinja pa nema ograničenja vremena prskanja (karenca).FERTINA Ca - za rajčice i paprike

 • Hraniva su u obliku kalcij nitrata - Ca(NO3) i vodotopljiva.

 • Kalcij (CaO) 12 %
 • Dušik (N) 8 %

 • U zriobi rajčice i paprike nedostatak kalcija izaziva posmeđenje i suhu trulež vrha ploda. Ova pojava uspješno se sprečava primjenom Fertine Ca. Primjenjivati se može 1% do 2%-tna otopina, a prva primjena treba biti odmah poslije cvatnje. Kako se primjenom Fertine Ca poboljšava čuvanje plodova, zadnje prskanje može se obaviti tjedan dana prije berbe. Broj prskanja tijekom vegetacije rajčice i paprike može biti 3 do 5 puta. Osim prskanja samom otopinom Fertine Ca, prskati se može i zajedno sa primjenom sredstava za zaštitu.FERTINA B - Otopina bora

 • Dušik (N) 3 %
 • Bor (B) 4 %

 • Hraniva su u vodotopljivom obliku.

 • Ova Fertina pripada grupi Fertina za posebne namjene. Namjenjena je prihranjivanju kultura koje su osjetljive na nedostatak mikroelemenata bora kao što su šećerna repa, sjemenski kukuruz, suncokret, uljana repica, lucerna, vinova loza i neke vrste povrća. Pri primjeni Fertine B u prihrani ovih kultura, osim šećerne repe, koristi se 0,5 do 1%-tna otopina prije cvatnje. Dodavanjem bora prije cvatnje omogućava se bolja oplodnja, što je posebno važno kod sjemenskih kultura. Time se osigurava bolji i viši prinosi kultura. Visoki sadržaj bora sprečava pojavu truleži glave šećerne repe koja se javlja nedostatkom ovog mikroelemenata. Kada je utvrđen nedostatak bora, da bi se spriječili simpomi truleži glave šećerne repe treba dodati 2 kg bora po hektaru folijarno, što odgovara količini od 4 kg/ha bora, kad ga se dodaje u tlo. Prskanjem s 50 l Fertine B po hektaru podmiruju se potrebe šećerne repe za borom. Preporučuje se, preventivno prskanje šećerne repe Fertinom B jednom sa 25 l/ha ili dva puta po 10 l/ha.
 • Vrijeme prskanja može se vezati sa zaštitom protiv cerkospore koja se obavlja obično krajem lipnja, odnosno početkom pa do polovice srpnja. U to vrijeme i potrebe šećerne repe za borom su najveće.FERTINA G - za vinovu lozu

 • NPK 6-0-7+Mg, B, Fe

 • Dušik (N) 6 %
 • Kalij (K2O) 7 %
 • Magnezij (MgO) 1 %
 • Bor (B) 0,5 %
 • Željezo (Fe) 0,2 %

 • Mikro i makro elementi su vodotopljivi. Sadrži helate.

 • Fertinom G vinova loza se prihranjuje prskanjem lista. Vinova loza je posebno osjetljiva na nedostatak magnezija, bora i željeza koji se pri intenzivnoj proizvodnji ili pri nepovoljnim uvjetima u tlu često javljaju. Primjenom Fertine G, omogućava se bolji rast i razvoj te sigurniji prinos vinove loze. Prvo prskanje treba obaviti svakako 8-10 dana prije cvatnje. Iza cvatnje najbolje je prskati u razmacima svakih 10-14 dana, do kraja srpnja. Može se mješati zajedno sa zaštitnim sredstvima ovisno o listi mješanja. Koncentracije koje treba primjenjivati su od 1% do 2%. Primjenom Fertine G poboljšava se oplodnja posebno sorata koje se slabije oplođuju radi nedostatka bora.FERTINA P - za povrće

 • NPK 10-5-4+B, Cu, Fe, Mn, Zn

 • Dušik (N) 10 %
 • Fosfor (P2O5) 5 %
 • Kalij (K2O) 4 %
 • Bor (B) 0,2 %
 • Bakar (Cu) 0,002 %
 • Željezo (Fe) 0,02 %
 • Mangan (Mn) 0,01 %
 • Cink (Zn) 0,02 %

 • Mikro i makro elementi su vodotopljivi. Sadrži helate.

 • Fertina P namijenjena je prihrani putom lista i tla svih vrsta
 • povrća koje se uzgaja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Koncentracije za primjenu Fertine P pri prihrani povrća su od 0,5% do 2%.
 • Povrće koje se prihranjuje čestim prskanjem, na otvorenom prostoru, u plasteniku ili stakleniku, i dok su biljke manje sa slabije razvijenim listovima treba prskati ili zalijevati otopinom koncentracije od 0,5% do 1% jednom tjedno. Ako su prihrane svakih 10 do 14 dana ili prema potrebi, posebno ako su vidljivi znaci nedostataka nekog od biljnih hraniva, primjenjuje se 2% otopina i to prskanjem ili zalijevanjem. U prihranjivanju krumpira Fertina P se primjenjuje prvi puta prije cvatnje, a nakon cvatnje svakih 10 do 14 dana u 2% koncentraciji.
 • Osim u gnojidbi povrća Fertina P pogodna je za prihranjivanje jagoda, lubenica i dinja. Može se prihranjivati prskanjem ili zalijevanjem u 1% otopinom jednom tjedno. Primjena Fertine P kroz sustave za navodnjavanje u prihrani jagode je 1 l/1000m2, a za lubenice i dinje 1 do 2 l/1000 m2, jednom tjedno.FERTINA R - za ratarske kulture

 • Dušik (N) 10 %
 • Kalij (K2O) 5 %
 • Bor (B) 0,5 %
 • Magnezij (MgO) 2 %
 • Cink (Zn) 0,02 %

 • Hranjiva su u vodotopivom obliku i lako pristupačna biljci

 • Fertina R primjenjuje se u prihrani putem lista merkantilnog i sjemenskog kukuruza, pšenice, šećerne repe, uljane repice, soje, suncokreta i ostalih ratarskih kultura

 • Koncentracija u kojoj se primjenjuje je 3 – 5 % ili u količini 10 l/ha uz preporučeni utrošak vode 200 – 300 litara po hektaru. Primjena se može ponoviti nakon 10 – 14 dana

 • Primjenjivati se može zajedno sa zaštitnim sredstvima, a prskati treba u jutarnjim ili večernjim satima, nikako ne po jakom suncuFERTINA V - za voćke

 • NPK 3-7-9+B, Cu, Fe, Mn, Zn

 • Dušik (N) 3 %
 • Fosfor (P2O5) 7 %
 • Kalij (K2O) 9 %
 • Bor (B) 0,2 %
 • Bakar (Cu) 0,002 %
 • Željezo (Fe) 0,02 %
 • Mangan (Mn) 0,01 %
 • Cink (Zn) 0,02 %

 • Mikro i makro elementi su vodotopljivi. Sadrži helate.

 • Fertina V je radi svog sastava namijenjena prihranjivanju svih vrsta voćaka. Prskanje se obavlja 2%-tnom otopinom u razmacima od 10 do 14 dana. Prvo prskanje voćaka Fertinom V treba obaviti pred cvatnju radi bolje oplodnje.
 • Ova se Fertina može uspješno primjenjivati i u proizvodnji voćnih sadnica. U prihranjivanju citrusa primjena Fertine V obavlja se isključivo zalijevanjem ili navodnjavanjem ispod krošnje. Fertina V može se primjenjivati zajedno sa stredstvima za zaštitu voćaka od bolesti i štetnika, a prskanje se obavlja ujutro ili predvečer, nikako po jakom suncu.FERTINA T - za travnjake i sportske terene

 • NPK 15-5-4+B, Fe
 • Dušik (N) 15 %
 • Fosfor (P2O5) 5 %
 • Kalij (K2O) 4 %
 • Bor (B) 0,1 %
 • Željezo (Fe) 0,2 %

 • Mikro i makro elementi su vodotopljivi.

 • U svom sastavu ova Fertina ima viši sadržaj dušika uz ostale makro i mikro elemente pa je radi toga posebno pogodna za prihranjivanje intenzivnih travnjaka na okućnicama i sportskim terenima.
 • Za prihranjivanje travnjaka i sportskih terena može se primjenjivati otopina više koncentracije i to 5% - 10%, bez opasnosti od oštećenja. Travnjake prihranjujte prskanjem najbolje nekoliko dana nakon košnje kad se tratina malo oporavi. Prihranjivanje se obavlja svakih 14 dana.Sa pitanjima i sugestijama obratite se na:

PRIMJENA

Tel: 044 / 647-715, 647-719

FAX: 044 / 680-784